Navigační cedule

Informačně - orientační systém INFOR je realizován od roku 2000.

Tento systém v současností užívá téměř 300 firem na území města Olomouc. Jedná se o zařízení, která jsou umísťována mimo historické jádro města. Je vytvořen na základě konzultace s Centrem dopravního výzkumu (vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy ČR, člen mezinárodních organizací FERSI, FEHRL, IRTAD) se sídlem v Brně.

Systém INFOR splňuje požadavky standardu navigace v EU a je chráněn průmyslovým vzorem . 29415.

Skládá se ze tří základních komponentů:

  1. z betonové základny, která není pevně spojena s terénem, lze ji tedy v případě potřeby (např. zrněna v dopravní situaci, apod.), bez obtíží přemístit či odstranit
     
  2. z teleskopického sloupku zjek.lového profilu povrchově upraveného žárovým zinkem. Tento sloupek je možné nastavovat tak, aby umožňoval montáž od jedné po šest (max. povolené množství) informačních tabulí.
     
  3. z tabulek o rozměrech 120 x 27 cm. Použitý materiál - pozinkovaný ohýbaný plech, jednoduché a bezpečné uchycení k nosnému sloupku. Tabulka ve žlutém provedení (dle požadavků Dopravního inspektorátu), obsahuje směrovou šipku, název a logo cíle (nájemce). Technický a grafický návrh vychází z platné legislativy.

Popis praktického využití:

Tento systém přínosně rozšiřuje dopravní značení ve městě o navigaci k daným cílům a podporuje snadnou orientaci řidičů. Je chápán jako služba pro firmy a různá zařízení ve městě. Pro dopravní situaci je systém INFOR přínosným prvkem - pomáhá jednoduššímu průjezdu městem a frekventovanými úseky.

Svým tvarem a výškou umístění je v souladu s dopravním značením, aniž by docházelo jejich záměně. Jedná se tedy o skutečnou navigaci.

Poptávka »

 

Mapa pokrytí

mapa pokrytí

GDPR / webové stránky od r3d.cz